oalogo2  

AUTHOR(S):

Daniel Kucerka, Monika Karkova, Ivana Smidova, Henryk Noga

 

TITLE

Creation of Literary Resource

pdf PDF

ABSTRACT

The goal of this articlde is to show the creation of literary resources for teaching the first and second year of practical teaching in the field Hairdresser. The first part covers the hairdressing industry as a whole, the characteristics of the subject of training and explain the importance of literary ressource and characterize the educational means. We processed the new teaching resources which include the information about hair dye. We added here the photographs and the questionnaire survey. The results of our survey show that the materials currently used in practical teaching should be adapted and aligned more closely to the grade and type of school.

KEYWORDS

teaching resources, teaching equipment, hair dye

REFERENCES

[1] ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A, 2005. Didaktika odborných předmětů. Účelové vydání pro DPS. Brno: PedF MU. 177 s.

[2] DEPEŠOVÁ, J.Tirpáková A., 2009.Evaluationoftechnicalteachingeffectivityu singtradiotional technology = Vyhodnotenieefektívnosti výučby technickej výchovy prizačlenenítradičnýchtechnológií.In. Journalof technology and informationeducation. - ISSN 1803 537X, Roč. 1, č. 1 (2009), s. 73-76.

[3] JANIŠ, K., ONDŘEJOVÁ, E. 2006. Slovník pojmů z obecné didaktiky. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 52 s. ISBN 80 7248-352-8.

[4] KUJAL, B. a kol. 1967. Pedagogický slovník. 2. díl. vyd. neuvedeno. Praha: SPN. 533 s.

[5] MAŇÁK, J. 1995. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita. 104 s. ISBN 80-210- 1124-6

[6] PAŘÍZEK, V. 1988. Učitel a jeho povolání (analýza učitelské profese). 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 124s.

[7] PETERKA, E., KOCOUREK, F., PODZIMEK, M. 1999. Materiály. Pro 1. až 3. ročník učebního oboru Kadeřnice. 3. vyd. Praha 4: Informatorium, spol. s r.o. ISBN 80-86073-83- 6

[8] POLÍVKA, L., KOMENDOVÁ, H., PECH, V., VALÁŠEK, J. 2010. Technologie I pro učební obor Kadeřník. Praha 4: Informatorium, spol. s.r.o. 164. s. ISBN 978-08-7333-079-8.

[9] TOMKOVÁ, V., 2010. Odborné vzdelávanieštudentovstrednýchškôl v Slovenskejrepublike.In. Cywilizacyjnewyzwaniaedukacjizawodowej : wybraneproblemyksztalceniazawodowego w Polsce i na Slowacji. - Rzeszów : Max druk - Drukarnamedyczna, 2010. - ISBN 978-83- 61483-72-4, S. 86-90.

Cite this paper

Daniel Kucerka, Monika Karkova, Ivana Smidova, Henryk Noga . (2016) Creation of Literary Resource. International Journal of Education and Learning Systems, 1, 86-92

 

cc.png
Copyright © 2016 Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0